รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00064    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นางสาว อาซูรา สะมะแอ ประวัติศาสตร์
นางสาว ฟาลีหล๊ะ ตาแกะ ประวัติศาสตร์
นางสาว จิรวรรณ ดาโอะ ประวัติศาสตร์
นางสาว บารากิส บือราเฮง ประวัติศาสตร์
นางสาว พาตีเม๊าะ ปาเนาะ ประวัติศาสตร์
นาย เฟาซี เหาะไบ ประวัติศาสตร์
นางสาว วาฮีดะห์ ตือบิงหม๊ะ ประวัติศาสตร์
นางสาว ฮุสนา เจ๊ะอามะ ประวัติศาสตร์
นาย ฮูซาม วาฮับ ประวัติศาสตร์
นางสาว พัตรพิมล ใจตาม ประวัติศาสตร์
นาย วสันต์ ญาติพัฒ ประวัติศาสตร์
นางสาว ซูใบด๊ะ กาเซ็ง ประวัติศาสตร์
นางสาว ณัฐมนท์ อุศมา ประวัติศาสตร์
นางสาว นุชรี ยูโซ๊ะ ประวัติศาสตร์
นางสาว นูรีซัน สาและ ประวัติศาสตร์
นางสาว ฟาดีละห์ มะแซ ประวัติศาสตร์
นางสาว ฟูไซมะห์ สะมะแอปูเตะ ประวัติศาสตร์
นางสาว ไมซาเราะ บูเดียะ ประวัติศาสตร์
นาย รุสลาม เจ๊ะแต ประวัติศาสตร์
นางสาว สาลือมา เอียดหวัง ประวัติศาสตร์
Records 1 to 20 of 20
This page is optimized for resolutions of 1024x768