รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00064    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นาย เจ๊ะวาริส การังงัน ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ
นาย มะต่อฮา อาลี ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ
นางสาว ตัสนีม มาราสา ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ
นางสาว รอฮีมะห์ กาเดร์ ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ
นางสาว สุรัยญา แวหามะ ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ
นางสาว อารียา เลาะหนับ ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ
นางสาว จิราพร ทองหล่อ ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ
นาย อาดัม ดาโอะ ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ
นาย อิกรัม ยะสีงอ ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ
นาย ซูเบร เจ๊ะมามะ ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ
นางสาว นาซีย๊ะ หยันยามีน ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ
นางสาว นูรฮายาตี ปะดอมะ ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ
นางสาว มารีหยำ หาโส๊ะ ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ
นาย มูฮำมัดอาบีดีน สะแต ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ
นางสาว ส้อหย๊ะ พรหมทอง ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ
นางสาว อาซีละห์ เจ๊ะน๊ะ ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ
นางสาว สุมาลี พลีบัตร ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ
นางสาว สุรีย์พร พลีบัตร ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ
นางสาว รอบีอ๊ะ วัสแล๊ะ ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ
Records 1 to 19 of 19
This page is optimized for resolutions of 1024x768