รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00064    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นางสาว สาลินา สะนิ ภาษาและวรรณคดีไทย
นางสาว รุสนานี สะมาแอ ภาษาและวรรณคดีไทย
นางสาว นิซันมา อาแวกือจิ ภาษาและวรรณคดีไทย
นางสาว อรวรรณ โพธิกุล ภาษาและวรรณคดีไทย
นางสาว อาซีซะ ยือเร๊าะ ภาษาและวรรณคดีไทย
นางสาว อารีด้า คงจีน ภาษาและวรรณคดีไทย
นางสาว เฮม่า ดอมา ภาษาและวรรณคดีไทย
นางสาว นิโรสรีน นิโอะ ภาษาและวรรณคดีไทย
นางสาว ซูรัยฟ๊ะห์ สาแม ภาษาและวรรณคดีไทย
นางสาว ภัทราภรณ์ ศรีการุณ ภาษาและวรรณคดีไทย
นางสาว มณฑา เชาว์ช่าง ภาษาและวรรณคดีไทย
นางสาว กิสมีย์ มะยูโซะ ภาษาและวรรณคดีไทย
นางสาว กูซัยมะฮ เจ๊ะหะมะ ภาษาและวรรณคดีไทย
นางสาว จัสติน่า จงรักษ์ ภาษาและวรรณคดีไทย
นางสาว ซูรีนา นาแว ภาษาและวรรณคดีไทย
นางสาว ไซเกาะห์ ดอนิ ภาษาและวรรณคดีไทย
นางสาว ณัฐฐา อีปง ภาษาและวรรณคดีไทย
นางสาว แวฮาสานะ แวนายี ภาษาและวรรณคดีไทย
นางสาว นีลวาณีย์ บินมะ ภาษาและวรรณคดีไทย
นางสาว มีสบ๊ะห์ ยะโก๊ะ ภาษาและวรรณคดีไทย
นาย มูฮำหมัดอิฮซาน ต่วนโน๊ะ ภาษาและวรรณคดีไทย
นางสาว รอบียะห์ เจะเตะ ภาษาและวรรณคดีไทย
นางสาว รุสนีดา ดือราแม ภาษาและวรรณคดีไทย
นางสาว รุสมีนี เจ๊ะน๊ะ ภาษาและวรรณคดีไทย
นางสาว วดีลักษณ์ สะนิ ภาษาและวรรณคดีไทย
Records 1 to 25 of 41
This page is optimized for resolutions of 1024x768