รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00064    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นางสาว ซูไรยา สาและ มลายูศึกษา
นางสาว สูไฮดา อิงดิง มลายูศึกษา
นาย อาซูวัน กอเดร์ มลายูศึกษา
นาย เอ็มอาฟาน ดอเลาะ มลายูศึกษา
นาย ซารีสฟี กาซอ มลายูศึกษา
นางสาว นาวาล วาแวนิ มลายูศึกษา
นางสาว มารีแย ไสสากา มลายูศึกษา
นางสาว สารียะ สามะ มลายูศึกษา
นางสาว ญารีน่า พงหลง มลายูศึกษา
นางสาว นัจญฎา หมีนแดง มลายูศึกษา
นางสาว นูรีซา โต๊ะยะเล มลายูศึกษา
นางสาว นัสเราะห์ โละ มลายูศึกษา
นางสาว นูรลียาณีย์ ดีรี มลายูศึกษา
นางสาว ผกามาศ มากหวาน มลายูศึกษา
นางสาว มารียะห์ อับดุลรอฮะ มลายูศึกษา
นางสาว อุมเราะห์ คงแก้วท่าช้าง มลายูศึกษา
นางสาว กัลยานี มะ มลายูศึกษา
นางสาว ซุรียานี บาราเฮง มลายูศึกษา
นาย ซุลกิฟลี ดีมันยา มลายูศึกษา
นางสาว ซูฟียะห์ ขาเร็ง มลายูศึกษา
นางสาว ดาลีลา เจ๊ะเงาะ มลายูศึกษา
นางสาว นุสรีมี การีจิ มลายูศึกษา
นางสาว นูรอัสมา อูหม๊ะ มลายูศึกษา
นางสาว นูรีหม๊ะ ดอเล๊าะ มลายูศึกษา
นางสาว นูรูฮูดา มูซอ มลายูศึกษา
Records 1 to 25 of 41
This page is optimized for resolutions of 1024x768