รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00064    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นางสาว บัดรียะห์ กามา มลายูศึกษา
นางสาว ฟาตีฮะห์ บาตูเซ็ง มลายูศึกษา
นางสาว มูรณี มามุ มลายูศึกษา
นางสาว อัสมา จิตบรรจง มลายูศึกษา
นางสาว อาซีซะ ปูยัง มลายูศึกษา
นาย อาลีซัน บูโด มลายูศึกษา
นาย ซุฟกี ดาโฮะ มลายูศึกษา
นางสาว ไซนะ มะแซ มลายูศึกษา
นางสาว ต่วนนุรอัยนี สะบูโด มลายูศึกษา
นางสาว นัฒรอห์ แมแลแมง มลายูศึกษา
นางสาว นารีซัน แอแบ มลายูศึกษา
นางสาว ปาตีเม๊าะ หะมิมะดิง มลายูศึกษา
นางสาว รอฮายา ฮายีแวจิ มลายูศึกษา
นาย สุไลมาน มาฮามะ มลายูศึกษา
นางสาว ฮาซานะห์ สะตือบา มลายูศึกษา
นางสาว ปาโลซ่า หมู่อำหมัดยู่โซะ มลายูศึกษา
Records 26 to 41 of 41
This page is optimized for resolutions of 1024x768