รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00064    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นางสาว กัสมีนี เจะมามะ เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
นาย นิซาการียา ยิปราโซ เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
นางสาว ฟาดีละห์ กะสามาสุ เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
นางสาว รอกีเยาะ เจ๊ะหลง เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
นางสาว รุสนี หมัดชะบูลย์ เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
นางสาว วาเสาะลัน มะหมุ เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
นางสาว แวเยาะ แวหะมะ เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
นางสาว อาสมะ มะสะ เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
นางสาว แอเสาะ หะยียูโซะ เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
นางสาว ฮาสมี อาบู เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
นางสาว ซูรัยนา แวมะแซ เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
นาย รีดูวาน ยีอามะ เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
นางสาว เรณุกา แวสาและ เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
นาย อับดุลเลาะห์ อาบูวะ เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
นางสาว นาซิบะ กือเดาะ เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
นางสาว ฟาติมะฮ์ เปาะมะ เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
นางสาว ยาวาตี ปายี เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
นางสาว สากีนะห์ ยูโซ๊ะ เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
นางสาว สูฮัยล๊ะ กุโน เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
นาย อนันต์ ตาเละ เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
นางสาว อิฟฝะห์ เง๊าะ เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
Records 1 to 21 of 21
This page is optimized for resolutions of 1024x768