รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00205    คณะวิทยาการสื่อสาร
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นางสาว รอฮานะห์ เจ๊ะมะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นาย อามีน แตนิมะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาว ซูไรณี ตาเละ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาว สุชาดา หัสนีย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นาย อานิส หะยียูโซ๊ะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาว กัตตีณา สาและ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาว ซากีนะ แลโซะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาว ซามีเราะห์ แวสะแม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาว โนร์อาซือมะ ดอเลาะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาว โรชินี หัดหมิ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาว ตอยีบ๊ะ เลาะดีสม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาว นารียานา วาเจ๊ะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาว นูรีฮัน มะลี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาว ไฟย์ซ่า หมาดหลี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นาย อานัซ สะมะแอ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นาย อาราพัด เจ๊ะมิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาว อารียา แดเมาะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาว ฮัสนียะห์ แวหะยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาว ลาตีฟ๊ะ สะอุ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาว สุธัญญา จุลบุตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาว ชลิดา ร่าหนิ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาว มัสอีดายู บือราเฮม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาว สุพัชชา ปัตตานี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นาย อภิวัฒน์ ดินแดง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาว ฟารีดา ช่างดี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Records 1 to 25 of 53
This page is optimized for resolutions of 1024x768