รายชื่อบัณฑิตที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00064    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นางสาว ซาปียะ เปาะมะ ภูมิศาสตร์
นางสาว ซาฟีนี ฮีเล ภูมิศาสตร์
นางสาว โซฟียะห์ กาซอ ภูมิศาสตร์
นางสาว นาเดีย ปูซู ภูมิศาสตร์
นางสาว ปารีซา สาแม ภูมิศาสตร์
นางสาว ฟาฎีละห์ กือจิ ภูมิศาสตร์
นางสาว อามีเราะ เจะดะ ภูมิศาสตร์
นางสาว อารีณา มามะ ภูมิศาสตร์
นาย อดิศักดิ์ กสิคุณ ภูมิศาสตร์
นางสาว ซากีย๊ะ มะมิง ภูมิศาสตร์
นางสาว โซเฟีย วาเด็ง ภูมิศาสตร์
นางสาว ไซนับ บือซา ภูมิศาสตร์
นาย ไซนุงอาบีดีน แหอุ ภูมิศาสตร์
นางสาว ตอวีละห์ ดอนิ ภูมิศาสตร์
นาย นัสรี มะ ภูมิศาสตร์
นาย นิอาษฮา ลิขิตยอดมณี ภูมิศาสตร์
นางสาว นูรีดา ยามา ภูมิศาสตร์
นาย ฟัตหุรเราะห์มาน สะแลแม ภูมิศาสตร์
นางสาว ลูเบียร์ วานิ ภูมิศาสตร์
นางสาว มาซีเตาะ เจ๊ะสมอเจ๊ะ ภูมิศาสตร์
นางสาว มานีระห์ บินอาบูด ภูมิศาสตร์
นางสาว มารีนา ตนยะแหละ ภูมิศาสตร์
นางสาว มาเรียม บาหะ ภูมิศาสตร์
นาย มุอาซ ยูโซ๊ะ ภูมิศาสตร์
นาย วินัย ปานหวาน ภูมิศาสตร์
Records 1 to 25 of 40
This page is optimized for resolutions of 1024x768