รายชื่อบัณฑิตที่บันทึกข้อมูลยังไม่เรียบร้อย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00064    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นาย เจ๊ะวาริส การังงัน ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ
นาย มะต่อฮา อาลี ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ
Records 1 to 2 of 2
This page is optimized for resolutions of 1024x768