รายชื่อบัณฑิตที่บันทึกข้อมูลยังไม่เรียบร้อย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00073    คณะวิทยาการจัดการ
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นางสาว ทรงภัทร ใจกว้าง การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
นางสาว นูรีหย๊ะ เบ็ญอาหลี การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
นางสาว มุกดาวรรณ แก้วสุวรรณ์ การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
Records 1 to 3 of 3
This page is optimized for resolutions of 1024x768