รายชื่อบัณฑิตที่บันทึกข้อมูลยังไม่เรียบร้อย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00083    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นาย มะรุสดี ยูโซ๊ะ คณิตศาสตร์ประยุกต์
นาย มูฮัมหมัดอาลาวี บูกุ คณิตศาสตร์ประยุกต์
Records 1 to 2 of 2
This page is optimized for resolutions of 1024x768