:: ระบบติดตามสถานะการทำงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ::

คำชี้แจง

1.
ให้ใช้หมายเลขบัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิดในการเข้าระบบ
2.
การบันทึกข้อมูล กรุณาตอบข้อมูลให้สมบูรณ์ กรณีที่ไม่มีข้อมูลในเรื่อง ๆ นั้น ให้ใส่ - (อย่าเว้นไว้เพราะระบบจะไม่สามารถบันทึก และผ่านไปยังหน้าถัดไป)
3.
หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้ระบบ สามารถติดต่อมาได้หลายช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. ทางอีเมล psu-job@psu.ac.th
2. ทาง Facebook Fanpage
3. ทาง LINE @psu-grad
4. ทางโทรศัพท์ หมายเลข 074-282064