:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูล ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ::
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
 
*สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ให้ระบุรหัสนักศึกษาแทนหมายเลขบัตรประชาชน
*International students fill in student id instead of citizen id.
     
หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก/Citizen id:
*(ใส่เฉพาะตัวเลขหรือตัวอักษรเท่านั้น)
วัน เดือน ปี เกิด/Birthday :
**(DDMMYYYY เช่น 01052518)
  แสดงวันเดือนปีเกิด  
     
 
   
 
 
แบบสอบถามนี้มี 2 ส่วน (ต้องตอบทุกส่วน)
1.
การบันทึกข้อมูล กรุณาตอบข้อมูลให้สมบูรณ์ กรณีที่ไม่มีข้อมูลในเรื่อง ๆ นั้น ให้ใส่ - (อย่าเว้นไว้ เพราะระบบจะไม่สามารถบันทึก และผ่านไปยัง
  หน้าถัดไป)
2.
เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จแล้ว กรณีที่ไม่สามารถพิมพ์ใบรับรองได้ทันที บัณฑิตสามารถเข้ามา Print ใบรับรองได้ในภายหลัง ให้ไปที่หัวข้อ พิมพ์ใบรายงาน
โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่!!!
   
 
   
 
 

ขณะนี้ ระบบยังไม่เปิดให้ทำการกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำผ่านระบบ เนื่องจากกำลังรวบรวมข้อมูลของบัณฑิต หากมีคืบหน้าใด ๆ จะแจ้งมาให้ทราบอีกครั้ง

Currently, the system is not yet open to enter employment status information. because the graduate data is being collected. we will inform you again..

หากท่านไม่สามารถเข้าระบบเพื่อบันทึกข้อมูลการทำงานได้/หรือข้อมูลผิดพลาด กรุณา #email มาที่ psu-job@psu.ac.th หรือส่งข้อความ(inbox เท่านั้น) มายัง #fb ฐานข้อมูลบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ #line @psu-grad โดยให้ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้
1. ปีการศึกษาที่จบ :
2. เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน :
3. รหัสนักศึกษา :
4. ชื่อ (ไทย) :
5. ชื่อ (อังกฤษ) :
6. นามสกุล (ไทย) :
7. นามสกุล (อังกฤษ) :
8. วันเกิด :
9. จังหวัดที่เกิด :
10. เกรด :
11. คณะและสาขาที่จบ :
ข้อปฏิบัติการรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรผ่าน Web ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564
ถ้าหากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้ระบบ สามารถติดต่อมาได้หลายช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. ทางอีเมล์ psu-job@psu.ac.th
2. ทาง Facebook Fanpage
3. ทาง LINE @psu-grad
4. ทางโทรศัพท์ โดยดูหมายเลขโทรศัพท์ได้
ที่นี่ (เฉพาะเวลาทำการ)
   
 
     
 
 
สิ่งที่คณะต้องดำเนินการก่อนวันรับปริญญา
รายงานสถิติการบันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตแยกตามคณะ
รายงานสถิติการบันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตแยกตามคณะและสาขา
รายงานจำนวน และร้อยละของบัณฑิตที่ทำงานแล้ว ศึกษาต่อ และยังไม่ทำงาน จำแนกตามระดับการศึกษา กลุ่มสาขา คณะ และสาขาวิชา
   
 
   
 
This page is optimized for resolutions of 1024x768